styrelse

LÄDUBRO Utvecklingsbolag

Första styrelsen för LADUBRO

Övre raden från vänster Carl Von Corswant, Leif Ortman och Jan Wahlén.

Nedre rad från vänster Berth Lindblom, Emma Wahlén, Marianne Persén och Björn Dahlström

Styrelsen 2015

Björn Dahlström Ordförande

Niclas Larsson

Jan Wahlén

Maria Larsson

Berth Lindblom

Leif Ortman

 

Suppleanter

Ingrid Fredriksson

Peter Falk

Heli Laakso

 

 

 

Kommande styrelsemöte 2015

19/5 kl 19.00

 

 

 

Lärbrodagen 2016 arrageras den 8/10!