Om

Varför startade vi ett UtvecklingsbolagAmbitionen är att öka invånarantalet genomatt arbeta för en attraktiv boendemiljö och genom säkerställande och utveckling av den gemensamma samhällsservicen. Avsikten är att öka samarbetet med Region Gotland och att tillsammans få en ökad tillväxt av vår del av ön!


En attraktiv boendemiljö innebär olika saker beroende på vem man frågar och i vilken fas i livet vederbörande befinner sig. Dock har alla behov av att kunna påverka sin livssituation antingen genom hjälp av, men också tillsammans med, medmänniskor


.Med Lädubro utveckling AB kommer dock möjligheten att på ett kraftfullare sätt påverka vår boendemiljö och närmiljö genom dess styrelse.


Tillvägagångssättet för att nå bästa möjliga resultat sker genom arbetsgrupper som inför en styrelse presenterar idéer och konkreta förslag.Styrelsen arbetar med Lärbro och dess omnejds bästa för ögonen. Arbetsgrupperna var från början dessa fyra .

• Ungdomsgården/Fritidsaktiviteter

• Korsbygårdens framtid

• Energi/Fastigheter

• Lärbrodagen/Företagsträffar

Inslag om LÄDUBRO

i mediaLÄDUBRO Utveckling AB


Copyright © All Rights Reserved.