Korsbygåden

Korsbygården

 

Från styrelsen sitter Björn Dahlström, Maria Larsson Och Berth Lindblom i gruppen.

Samtal med representanter från Regionen pågår.

 

Lärbrodagen 2016 arrageras den 8/10!